Καφές με τους Μικρασιάτες

Καφές με τους Μικρασιάτες

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τοποθεσία: Καλογερικό
  • Σύλλογος: Σύλλογος Μικρασιατών Θάσου
  • Ημερομηνία έναρξης: Τρίτη, 26 Δεκεμβρίου 2017
  • 'Ωρα: 20.00-22.00